Privacy statement
Deze website wordt beheerd door Autobandencentrum.
Als je gebruik maakt van de website van Autobandencentrum en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat jij gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Hieronder kun jij lezen welke gegevens Autobandencentrum kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun jij lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Jij kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
Als je gebruik maakt van de Autobandencentrum website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Jij laat op de volgende manieren gegevens bij ons achter:

– Navigatie door de website.
– Invullen van formulieren bij een aanvraag doen, een afspraak maken of een vraag stellen.

Wat doen we met jouw gegevens?
Autobandencentrum bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
– Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt
– Het afwikkelen van administratieve handelingen
– Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met deze gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Autobandencentrum streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Autobandencentrum  jouw gegevens?
Autobandencentrum gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kun jij altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met jou opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?
Jij kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Autobandencentrum van je heeft. Jij kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Autobandencentrum. Jij kunt op basis van de uitkomsten de stichting ook verzoeken om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die jij hier achterlaat worden beheerd door Autobandencentrum. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@autobandencentrum.com.

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
Autobandencentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van onze Privacy Statement laat het ons dan weten. We streven naar optimale transparantie in onze samenwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens
Vind je dat wij jou niet op de juiste manier helpen of inlichten? Dan heb jij het recht dit te melden bij de toezichthouder Autoriteit PersoonsgegevensDank voor jouw aandacht. We hopen dat deze verklaring een helder inzicht heeft gegeven en wensen je een fijne dag, uiteraard met een lach én een band!